Hakkımızda

S&S Hukuk & Danışmanlık Bursa’da Sevgi Sahra Özcan ve Selva Karcı Selen tarafından kurulmuştur.

Genç ve dinamik yapımızla tüm müvekkillerimize Türkçe, Ingilizce ve Fransızca dillerinde, ihtiyaca göre şekillendirilen hukuki çözümler sağlamaktayız.

Müvekkillerimize hızlı, güncel ve sonuç odaklı hukuki çözüm ve sonuçlar sunmaktayız.

"Nitelikli Deneyim ve Bilgi Birikimi, Önleyici Hukuk ve Stratejik Süreç Yönetimi Etkili Çözümler ve Kazandıran Perspektif"

İletişim

Neden Biz


Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra ve Iflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Bankalar Hukuku, Basın ve Medya Hukuku, Rekabet Hukuku hakkında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Yukarıda sayılan konulara ek olarak; şirket kurma, feshetme, şirket birleşme ve devralması, uluslararası sözleşmeler, uluslararası lojistik ile müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hukuki konularda da kaliteli ve sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yukarıda belirtilen fakat sınırlı olmayan diğer hukuki konularda da, müvekkillerimize toplantılara katılma, sözleşme müzakerelerinde bulunma, Insan Kaynakları Departmanları’nı hukuki konularda yönlendirme ve organize etme, istenilen konularda hukuki eğitim verme, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak hukuki yardım sağlama ve olası iş kazaları ile ilgili olarak hızlı ve efektif çözümler sağlamaktayız.

Şirketinizin hukuki her türlü uygulamasının dinamik Türk Hukuku ile uyumunu sağlıyoruz. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında eğitimler vermekte ve “Türk Patent Hukuku Çerçevesinde İşçi Buluşları” kapsamında iş sözleşmelerini revize etme ve ilgili şirket departmanları ile uyum çalışmaları yürütmekteyiz.

Yaptığımız işin kalitesi, profesyonel ekibimizle her bir konuya özel detaylı yaklaşımımız ve gerekli değeri vermemizden gelmektedir. Müvekkillerimizin her türlü hukuki ihtiyacını, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde kesin ve efektif çözümler ile sonuca kavuşturmaktayız.

Çalışma Alanları


S&S Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize iş hukukunun her alanında kapsamlı bir hizmet sunmaktayız. İş hukuku konusundaki tecrübelerimiz, işe iade, kıdem ve ihbar tazminatları ile işçilik alacağı davaları başta olmak üzere, işçilerin rekabet etmeme, gizlilik ve sadakat borcundan ya da iş kazalarından doğan sorumluluğa ilişkin uyuşmazlıklar ve sendikal yetki süreci uyuşmazlıklarını kapsamaktadır.

İş hukukuna ilişkin çalışmalarımız yalnızca uyuşmazlık çözümü ile sınırlı olmayıp; şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanlarına birebir destek ve danışmanlık sağlamak, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi; sendikal yetki tespit süreçlerinin yönetilmesi, toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılım, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi konularda da destek sağlamaktayız. İş hukuku alanında ayrıca, müvekkil şirketlerimizin üst düzey yöneticileri için eğitimler de düzenlemekteyiz.

Günlük ticari faaliyetlerden kaynaklanan kurumsal hukuki işlemlerin yanı sıra, haksız rekabet, tedarik sözleşmeleri, lojistik, cari hesap ilişkileri ve benzeri ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlamaktayız.

Otomotiv, inşaat ve tekstil sektörü başta olmak üzere, şirket kuruluşları, ana sözleşmelerin hazırlanması ve tadilleri, şirket genel kurullarının düzenlenmesi, şirket birleşme ve devralmaları, dernekler hukuku, yönetim kurulu kararlarının, vekâletnamelerin ve her türlü kurumsal metinlerin hazırlanması ve tescil süreçlerinin yürütülmesi ve şirketlerin sona ermesi ve tasfiye süreçlerine ilişkin işlemlerinin yürütülmesi gibi konularda hukuki destek sağlamaktayız.

Müvekkilin alacaklı olduğu dosyaların takibi, alacakların seri ve sorunsuz şekilde tahsilatı, müvekkil aleyhine başlatılan takiplerin durdurulması ve haciz riskinin bertaraf edilmesi konusunda her türlü desteği sağlamaktayız.

S&S Hukuk ve Danışmanlık olarak, önleyici hukukun üstünlüğüne inanmaktayız. Yalnızca bu şekilde çözülemeyen durumlarda uyuşmazlıkları çözmeyi hedeflemekteyiz. Müvekkillerin faaliyet alanlarına göre şekillendirilen her tür sözleşmesel ilişki, sektörel birikim ve ticari bakış açısı ile hazırlanmakta, değerlendirilmekte ve müzakere edilmektedir. Lojistik sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri ile gizlilik sözleşmelerinin yanı sıra, gayrimenkul satış ya da satış vaadi sözleşmeleri gibi daha büyük çaplı ve kompleks işlemlerin yürütülmesinde de müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz.

İdare hukuku alanında görülebilecek her tür iptal ve yargı davasında müvekkillerimize ilk derece mahkemelerinde ve Danıştay nezdinde yetkin bir hukuki destek sağlamaktayız. Yargıya intikal eden uyuşmazlıkların yanı sıra, müvekkillerimizi idari otoriteler nezdinde de temsil etmekte, her türlü hukuki işlemlerinde destek sağlamaktayız.

Şirketlerin büyük çaplı gayrimenkul inşaat, devir ve kira işlemlerine ilişkin projelerinin ve hukuki süreçlerin yürütülmesinde destek sağlamaktayız. İmar mevzuatına uyum, yönetim planlarının geliştirilmesi, izin ve ruhsatların alınması; satış vaadi sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri gibi gayrimenkul sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, müzakere edilmesi ve tüm bu işlemlere ilişkin tapu müdürlükleri nezdinde tamamlanması gereken işlerin yürütülmesi de, müvekkillerimize sağladığımız hukuki hizmetler arasındadır.

Her türlü davanın yürütülmesi ve işlemlerin takibi gerek yerel mahkemelerde gerekse Yargıtay nezdinde dilekçelerin yazımından adliye işlerinin yürütülmesine ve duruşmalarda müvekkilin temsil edilmesine kadar dava takibi süreçlerinin tamamında müvekkillerimize destek vermekteyiz. S&S Hukuk ve Danışmanlık olarak, ceza hukukundan iş hukukuna, ticaret hukukundan boşanma davalarına kadar dava dosyalarında sulh görüşmelerinin yapılmasından sulh sürecinin tamamlanmasına kadar uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktayız.

Şahsi ceza soruşturmalarına esas şikayet ve suç duyurusu işlemleri, ceza soruşturmalarında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili, gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma, şikayetçi veya müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli veya sanık müdafi olarak ceza davalarında hukuki yardım ile müvekkil şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı olarak savcılık ve ceza mahkemeleri nezdine taşınabilecek her tür uyuşmazlıkta soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillere hukuki destek sağlanmaktadır.

Aile Hukuku kapsamında; Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması ile müzakere sürecinin yönetilmesi, evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, nafaka ve tazminat talepleri, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde gerekli tedbir kararlarının alınması, yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararlarının Türk Mahkemeleri nezdinde tanınması ve tenfizi ile velayet,babalık ve mal rejimi davalarında,

Kişiler Hukuku kapsamında; İsim ve yaş değişikliği (düzeltilmesi) davaları, vasi atanması, vesayet kararı ve vasilikten doğan davalar ile gaiplik kararı alınması davalarında,

Miras Hukuku kapsamında; Miras davalarının takibi, vasiyetname düzenlenmesi, veraset ilamı alınması, terekenin ve saklı payın belirlenmesine ilişkin hukuki işlemler konularında engin tecrübelerimizle müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

İnternet sitelerinin üyelik sözleşmeleri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin üyelere imzalatılan sözleşmeler, çerez sözleşmeleri gibi internet ortamına ait her türlü hukuki konuda hizmet vermekteyiz.

Ekibimizde yer alan marka vekili avukatlarımızla, müvekkillerimizin fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, fikri mülkiyet haklarının devri ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müvekkillerin fikri haklarının korunması amacıyla, Türk Patent Enstitüsü nezdindeki başvuruların gerçekleştirilmesinden; marka, patent, endüstriyel tasarım, haksız rekabet, ticari sırlar ve benzeri konularda görülen davalarda müvekkillerimizin temsil edilmesine, geniş bir alanda destek sağlamaktayız.

Hukuk büromuz, geniş bir tüketici hukuku birikimine ve pratiğine sahip olup, güncel mevzuatın takibi ve müvekkil lehine yaratıcı çözümlerin üretilmesi, Tüketici Hakem Heyeti süreçlerinin yürütülmesi, yargıya intikal eden tüketici uyuşmazlıklarının çözümü, tüketici hukuku pratiğimizin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Münferit uyuşmazlıkların yanı sıra, tüketici mevzuatına geniş bir perspektifle hakim olan avukatlarımız ile, müvekkillerimizin bu alana ilişkin danışmanlık ihtiyacını da karşılamakta; mevzuatın yorumlanması, spesifik konularda uyuşmazlık çıkmadan önleyici hukukun yürütülmesi gibi konularda müvekkillere destek sağlamaktayız.

S&S Hukuk ve Danışmanlık olarak, şirketlere sigorta hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmet vermeyiz. Oluşabilecek bir zarar kaleminin öncesinde risklerin hesaplanarak müvekkilin haklarının en üst düzeyde güvence altına almayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda sigorta şirketlerine de hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Av. Selva Karcı Selen

1988 İstanbul doğumludur.

2007 yılında Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi’nden ve daha sonra 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tüketici Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Basın ve Yayın Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku konularında uzmanlığı vardır.

CarrefourSA Dava ve Gayrimenkul Departmanı’nda 4 yıl Hukuk Danışmanlığı yapmıştır. Daha sonra Bursa’da Coşkunöz Holding ve Yazaki şirketlerinin şirket avukatlığını yapmıştır.

Akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır. Aynı zamanda bu dillerde yeminli tercümanlık yapmaktadır.

Av. Sevgi Sahra Özcan

1990 İstanbul doğumludur.

2008 yılında İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi'nden ve daha sonra 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk-Şirketler Hukuku alanında L.L.M. yapmaktadır.

Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Tüketici Hukuku konularında uzmanlığı vardır.

İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 yıla yakın süre ile Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü bünyesinde Hukuk Danışmanlığı yapmıştır. Daha sonra Bursa'da Doster Hukuk bürosunda, otomotiv ana sanayi, yan sanayi, enerji, lojistik ve tekstil şirketlerinin dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerini yürütmüştür.

Akıcı şekilde İngilizce konuşmaktadır.

Makaleler

“Pro bono”, Latince’de “kamunun yararına” anlamına gelmektedir.

S&S Hukuk ve Danışmanlık olarak, nitelikli ve kaliteli hukuk hizmetinin herkes tarafından ulaşılabilir olması gerektiğine inanmaktayız.

Bu sebeple, hukuki desteğe ihtiyaç duyanlara gönüllü olarak yardım etmeyi hedeflemekteyiz. Pro bono hukuki yardımı için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

  • Telefon +90(224) 221 39 91
  • Fax +90(224) 220 89 36
  • Adres İhsaniye Mh. İzmir Yolu Cad.
    Atalay 8 Sitesi
    No:118 Kat:5 D:9
    Nilüfer Bursa

"S&S Hukuk ve Danışmanlık CCI France Turquie (Türk-Fransız Ticaret Derneği) üyesidir."